مکتب لکان روانکاوی در قرن بیست و یکم


  • میترا کدیور

  • ۱۳۸۱

  • -

  • اطلاعات

درباره کتاب:

آنچه در این کتاب می خوانید  عمدتاً منتخبى است از سخنرانی هایى که براى معرفى روانکاوى در مکتب لکان در مکانهاى مختلف و براى مخاطبان متفاوت انجام گرفته است و سعى وافر شده تا حد  ممکن این مکتب روانشناسى به صورت روان و روشن شرح داده شود .