رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر نظریه، کاربست و مشکلات عملی


Psychoanalytic Psychotherapy: A Modern Kleinian Approach (Psychiatry-Theory, Applications and Treatments)

  • روبرت واسکا

  • Robert Waska

  • ۲۰۱۰

  • فریده رضایی، پاکان ملامیرزایی

  • ارجمند

درباره کتاب:

کلاین معتقد است که هر نوزاد رشد را در دو سطح تجربه می‌کند. او این دو سطح رشد را «وضعیت» یا جایگاه می‌نامد و معتقد است همۀ ما بین این دو وضعیت در رفت و آمد هستیم. وضعیت پارانوئید- اسکیزوئیدی نخستین حالت در شکل اولیه اضطراب و آرمانی‌سازی کودک است. هر چند این کتاب با شرح رویکرد روانکاوی فروید آغاز می شود اما تاکید اصلی آن بر مبانی و رویکرد کلاینی است. ابتدا به نقش روان‌کاو کلاینی و ارتباط وی با بیمارش پرداخته می‌شود. سپس نگاهی خواهیم داشت به کاربرد دیدگاه روان‌کاوی در نظریه‌پردازی، تشخیص و شیوه‌های درمانی بیماران. در فصل‌های دیگر کتاب شاهد اشاره‌های موردی به دلایل بیمارانی خواهیم بود که درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به اتاق درمان باز نمی‌گردند؛ همچنین نویسنده به نقش اساسی درمانگر در فهم بهتر احساسات و خیال‌پردازی‌های بیمار اشاراتی دارد. علاوه بر آن کتاب نگاهی به ساختار شخصیتی بیماران دشوار و ارتباط آنها با درمانگر و گذشته‌شان دارد؛ به ساختارهای رایج ذهنی بیماران و چالش‌هایی که برای درمان‌گران ایجاد می‌کنند می پردازد و در نهایت تلاش می‌کند تصاویر واقع‌گرایانه‌ای از بیمار و اتاق درمان برای خواننده ارائه کند و نگاهی نیز به برداشت عمومی و غیر روشن و تا حدی سردرگم از درمان روان‌کاوی از دید عموم داشته باشد. روبرت واسکا دارای دکتری روان‌شناسی بالینی و فارغ التحصیل مؤسسۀ مطالعات روان‌کاوی و عضو فعال روان‌تحلیل‌گران در شهر سان فرانسیسکو می‌باشد. او بیش از صد مقاله و سیزده کتاب را به رشتۀ تحریر در آورده است.