کتاب گفت وگوی بی پایان روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش


Creative States of Mind: Psychoanalysis and the Artist’s Process

  • پاتریشیا تانزند

  • Patricia Townsend

  • ۲۰۱۹

  • سحر اعلایی

  • هنوز

درباره کتاب:

اذهان عمومی و حتی خود هنرمندان همواره درگیر این بوده اند که چه فعل و انفعالات ذهنی برای یک هنرمند اتفاق می افتد تا اثر هنری شکل بگیرد؟ هنرمند چه مسیر و فرایند ذهنی، روانی و فراروانی را طی می کند و با چه احوالاتی زیست کرده و پیش می رود که منتهی به خلق اثر هنری می شود؟ ورای این ها، ذهن هنرمند و ساختار ذهنی هنرمندانه چگونه است و چه طور باید آن را شناخت؟ هنرمندان همواره در حال تلاش برای رسیدن به ایده های ناب و شناخت روش های تازه ی خلاقانه هستند که این مهم جز با شناخت کارکردهای خلاقه ی ذهن به دست نمی آید. روانکاوی از ابتدای شکل گیری اش علاقه ی بسیاری به کندوکاو ذهن هنرمندان و نیروهای خلاقه ی آن داشته است. شناخت فرایند ذهنی هنرمند و عنصر خلاقانه ی آن کمک بسیاری به روانکاوان و روان درمانگران می کند تا بتوانند به شناخت بهتر و بیشتری از این پدیده ی به غایت پیچیده برسند. کتاب «گفت وگوی بی پایان؛ روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش» همه ی این پرسش ها را برابر ما و خودش قرار می دهد برای چالشی بزرگ که به تحلیل و شناخت نسبی بینجامد و بر پیچیدگی های این موضوع نوری بتاباند. «پاتریشیا تاونزند» نویسنده ی این کتاب، درعین حال که هنرمندی چیرده دست در عکاسی، ویدئو آرت و چیدمان است، سال ها به عنوان روان درمانگر و روانکاو فعالیت کرده و به طور ویژه روی ذهن هنرمند و ساختار آن، پژوهش های خیلی مهمی انجام داده است. کتاب «گفت وگوی بی پایان؛ روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش» یکی از مهم ترین آثار اوست که راهنمای موثری برای دو گروه هنرمندان و روان درمانگران/ روانکاوان است.