اعضای هیئت علمی

بابک روشنایی مقدم

بابک روشنایی مقدم

مدیر مرکز مطالعات روانکاوی

افسانه علیسبحانی

افسانه علیسبحانی

عضو هیات علمی

سهیلا کیانی-دورف

سهیلا کیانی-دورف

عضو هیئت علمی

محمود دهقانی

محمود دهقانی

عضو هیئت علمی

سید حسین مجتهدی

سید حسین مجتهدی

عضو هیئت علمی

سایر مدرسان

نوید هنربخش

نوید هنربخش

فارغ التحصیل

الینا خدیوی زند

الینا خدیوی زند

کاندیدای ارشد

علی پژوهنده

علی پژوهنده

فارغ التحصیل

هدی خطیبی مقدم

هدی خطیبی مقدم

کاندیدای ارشد

فروغ ادریسی

فروغ ادریسی

کاندیدای ارشد

ریحانه فلاح

ریحانه فلاح

کاندیدای ارشد

ویدا مبشر

ویدا مبشر

کاندیدای ارشد

محمدحسن دوازده امامی

محمدحسن دوازده امامی

کاندیدای ارشد

سید محمد حیدرحسینی

سید محمد حیدرحسینی

کاندیدای ارشد

مهرناز میرنوش

مهرناز میرنوش

فارغ التحصیل

گلمهر شاملو رضایی

گلمهر شاملو رضایی

کاندیدای ارشد

امیرحسین جلالی ندوشن

امیرحسین جلالی ندوشن

فارغ التحصیل

مریم اصل ذاکر

مریم اصل ذاکر

کاندیدای ارشد

لیست دانش پژوهان

content-title

دانش پژوهان دوره اول


دانش پژوهان دوره دوم


دانش پژوهان دوره سوم


دانش پژوهان دوره چهارم


دانش پژوهان دوره پنجم


دانش پژوهان دوره ششم


دانش پژوهان دوره هفتم


دانش پژوهان دوره هشتم


دانش پژوهان دوره نهم


دانش پژوهان دوره دهم