آنا فروید پیشگام روانکاوی کودک


-

  • ربابه مزینانی

  • ۱۳۸۳

  • دانژه

درباره کتاب:

این کتاب از یک مجموعه‌ی 120 جلدی است که طی آن روان شناسان، عصب شناسان و روان پزشکان. معرفی می‌شوند. کتاب حاضر به معرفی آنا فروید (کوچک‌ترین فرزند زیگموند فروید) اختصاص دارد. نویسنده سعی کرده روابط آنا فروید را با دانشجویان همزمانش و اختلاف نظرش را با برخی روانکاوان از جمله "ملاثی کلاین" و "باولبی" نقد و تحلیل نماید. دوران الهام بخش آموزگاری آنا فروید، تاثیر تعالیم پدر، عضویت در انجمن، روان کاوی روش‌های روان کاوی کودک، نظریه‌ی "روابط شئ"، "دلبستگی کودک"، "ریشه‌های عشق ورزی، راه‌های پیش‌گیری اختلال روانی کودکان و "روان شناسی من" از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مطرح گردیده است.