تلی از تصاویر شکسته مقالاتی درباره روانکاوی


-

  • زیگموند فروید، اسلووی ژیژک، ژاک آلن میلر و...

  • ۱۳۸۸

  • شهریار وقفی پور

  • چشمه

درباره کتاب:

این کتاب مجموعه مقالاتی است در حوزه روانکاوی که به همت شهریار وقفی پور گرداوری و ترجمه شده اند.

همانطور که مطلع هستید روانکاوی از آن دست موضوعاتی است که در سرتاسر جهان بدست شارحان کج فهم دچار تنگ نظری های بسیار شده است. و چیزی که بیش از هرچیز در این بین مغفول مانده است خود نظریات فروید و مفهوم اصلی بحث او یعنی ناخودآگاه است.

شهریار وقفی پور با گرداوری این مقالات سعی کرده است که مفاهیم و اصطلاحات اساسی این علم بحث برانگیز را از زیر بار تفاسیر اشتباه و کج فهمی های بسیار نجات دهد. در این کتاب تلاش شده تا که آرای پژوهشگران مختلف در دسترس مخاطب فارسی زبان قرار بگیرد. خواننده با تطبیق و مقایسه نظرات این افراد می تواند فهم نسبتا خوبی از این موضوعات مناقشه برانگیز بدست آورد.

در این کتاب یازده مقاله از نویسندگان و اندیشمندان بزرگ جهان ترجمه شده است: زیگموند فروید، ریچارد وولهایم، الیزابت گروش، اسلاووی ژیژک، الکس سرانو، باربارا جانسن، الی راگلند، لوئی آرمان و ژاک آلن میلر نویسندگانی هستند که مقاله های شان را در این کتاب می خوانید.