اسکیزوفرنی


  • کریستوفر فریت و ایو جانستون

  • ۲۰۰۳

  • آرش طهماسبی

  • ماهی

درباره کتاب:

کتاب اسکیزوفرنی یک راهنمای مصور برای شناخت اختلال روانی اسکیزوفرنی است. کریستوفر فریث روانشناس و استاد برجسته در کالج دانشگاه لندن به همراه ایو جانستون این کتاب را به نگارش در آورده است. آن دو کتاب اسکیزوفرنی را در 8 فصل مجزا نوشته‌اند و در انتها منابع بیشتری برای مطالعه به علاقمندان این حوزه پیشنهاد داده اند. فصل اول این کتاب تحت عنوان «تجربه‌ی اسکیزوفرنی » به تجربیات بیماران مختلف اختصاص دارد و به شکل مختصر تاریخچه‌ی این بیماری را توضیح می‌دهد. «مفهوم اسکیزوفرنی»، «کارکردهای ذهنی در اسکیزوفرنی»، «اسکیزوفرنی، داروها و مواد محرک»، «عوامل زیستی»، «عوامل محیطی»، «درک نشانه‌های اسکیزوفرنی» و «اهمیت اسکیزوفرنی» فصول دوم تا هشتم این کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسندگان در توضیحات هر فصل تلاش کرده‌اند با بیان مثال‌هایی واقعی از بیماران مختلف مباحث متعدد را به روشنی توضیح دهند. آنها در این مسیر از تصاویر مرتبط، جدول و نمودارهای علمی بهره جسته‌اند که به این ترتیب در انتقال مفاهیم کمک شایانی به مخاطب خواهد کرد. از این نظر می‌توان این کتاب را یک اثر شاخص به شمار آورد.