نظریه روانکاوی هفت رساله از زیگموند فروید


  • زیگموند فروید

  • ۱۳۹۹ (ترجمه فارسی)

  • حسین پاینده

  • مروارید

درباره کتاب:

این کتاب شامل ترجمه هفت رساله از فروید است. این رساله ­ها عبارتند از: «روان­کاوی»، «شرحی کوتاه درباره­ ی روانکاوی»، «رئوس نظریه روانکاوی»، «خود و نهاد»، «پیش­ درآمدی بر خودشیفتگی»، «اندیشه­ هایی در خور ایام مرگ و جنگ» و «انواع مقاومت در برابر روانکاوی».