مازوخیسم و خود


  • روی بامایستر

  • ۱۹۸۹

  • سید علی جزایری

  • ارجمند

درباره کتاب:

در این کتاب بر اساس یافته‌های جاری در حوزۀ روان‌شناسی خود، نظریه‌ای منسجم و روایتی گیرا و بدیع از یکی از عجیب‌ترین الگوهای رفتاری موجود از منظر روان‌شناختی طرح می‌شود. پروفسور بامایستر در این کتاب علاوه بر نگاهی جامع بر نظریات تاریخی، میان‌فرهنگی و داده‌های تجربی موجود در باب مازوخیسم، با بهره‌گیری از نامه‌های افراد مازوخیست در مورد خیالبافی‌ها و تجارب مورد علاقه‌شان داده‌هایی دست اول و نو در مورد این موضوع به‌دست می‌دهد. این روان‌شناس برجسته با استفاده از آخرین نظریات و پژوهش‌های حوزۀ روان‌شناسی اجتماعی، تمرکز خود را به الگوی اصلی و نخستینِ مازوخیسم- یعنی مازوخیسم جنسی-معطوف می‌دارد و در شرح این پدیده از آن به‌عنوان ابزاری برای رهایی فرد از بار خودآگاهی یاد می‌کند. شواهد فزاینده نشان می‌دهند که نه بیشتر افراد مازوخیست بیمار روانی هستند و نه باید مازوخیسم را مشتق از سادیسم دانست. کتاب حاضر اولین کتابی است که در آن نظریه‌ای روان‌شناختی در مورد مازوخیسم طرح می‌شود که با این شواهد هماهنگی دارد. پروفسور بامایستر نشان می‌دهد که مازوخیسم واکنشی در جهت گریز از ماهیت غامض خودیت است و تلاش می‌کند تا با تأکید بر دو فرضیۀ «گریز از خود» و«ساخت معنا» درکی بسنده از مازوخیسم جنسی فراهم آورد. همچنین این کتاب دربردارندۀ توصیه‌های بالینی ویژه‌ای برای خوانندگان علاقه‌مند است. مخاطبان این کتاب تمامی افراد علاقه‌مند به موضوع روان‌شناسی خود، هویت، الگوهای رفتاری تناقض‌آمیز و ساخت معنا هستند.