گزیده مکتوبات لکان


  • ژاک لکان

  • ۱۳۹۸ (ترجمه فارسی)

  • امیرصدرا درخشانی فر

  • دمان

درباره کتاب:

این کتاب شامل مقدمه ای از مالکوم بووی است و سپس تعدادی از مقالات لکان همچون: «ساحت آیینگی به عنوان شکل دهنده-ی کارکرد «من نفسانی» در پرتو تجربه روانکاوی»؛ «خشونت در روانکاوی»؛ «سخن تهی و سخن پر در تکوین سوژه از دید روانکاوی» و... ارائه شده است.