قهوه با فروید


  • برت کار

  • ۲۰۱۷

  • مهیار علینقی

  • بینش نو

درباره کتاب:

کتاب حاضر، دومین مجلد از مجموعه «مصاحبه با بزرگان» است که پس از چای با وینیکات منتشر می‌شود. در این کتاب، پرفسور کار به بررسی زندگی و زمانه پدر روان‌کاوی می‌پردازد. در این کتاب که با تصاویر الیسن بکدل آراسته شده، سری به کافه لانتمان خواهیم زد که سال‌ها میعادگاه فروید برای مطالعه روزنامه‌های محبوبش و صرف قهوه بود.

کتاب حاضر در سایه یافته‌های تاریخی نو از زندگی فروید، درآمدی به میراث فکری او در باب زندگی روانی-جنسی، شکل‌گیری نشانه‌های مرضی و… نیز محسوب می‌شود. این کتاب یک بار دیگر گوشزد می‌کند که فروید، از قضا در دنیای معاصر که آبستن خشونت و تظاهرات جنسی است، کماکان حرف‌هایی برای گفتن دارد… حتی شاید بیشتر از قبل!

برت کار از سال ۱۹۷۹ به این طرف مشغول تدریس آثار فروید بود است.