فروید و غیراروپایی ها


  • ادوارد سعید

  • ۲۰۰۳

  • نوید حمزوی

  • نیماژ

درباره کتاب:

 ادوارد سعید متفکر و نظریه‌پرداز فلسطینی‌امریکایی به‌راستی شمایل یکه و یگانه‌ای است نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در زیست جهان فرهنگی غرب. سعید نظریه و کار نظری به‌‌مفهوم مدرن کلمه را به‌‌مثابه‌ی دیالوگ انتقادی میان شرق و غرب به‌‌کار می‌گیرد تا بتواند سنت پیش‌روانه و به‌شدت رادیکال آزادی، برابری و برادری را به‌عینه در این دو جهان تحقق بخشد و اهتمام نظری او پی‌گیری چنین سیاستی بود. سعید ریشه‌های مدرن علوم انسانی را پی می‌جوید تا بتواند فروبست‌ها و درماندگی‌های تنیده در خاورمیانه را به نقد و تحلیل بنشیند. رساله‌ی فروید و غیراروپایی‌ها از این قاعده مستثنا نیست. این کتاب یک بحث روان‌کاوانه ‌ـ ‌سیاسی از معضل خاورمیانه و تضاد لاینحل و آشتی‌ناپذیر اعراب و اسرائیل است با توجه به متن رساله‌ی «موسی و یکتاپرستی» به قلم فروید، مؤسس روان‌کاوی و نیز یک یهودی. و از طرفی ریشه‌های باستانی دیانت یهود را به بحث و نظر می‌گذارد.