فروید


Freud

  • جاناتان لیر

  • Jonathan Lear

  • ۲۰۱۵

  • علیرضا طهماسب و مجتبی جعفری

  • نشر نو

درباره کتاب:

جاناتان لیر فیلسوف و استاد دانشگاه برجسته ی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین موفق به دریافت جایزه ی «دستاورد ممتاز بنیاد اندرو ملون» شده است. جاناتان لیر در کتاب فروید به طور واضح تمام اندیشه های فروید را معرفی کرده و ارزیابی می کند ، و بر آن حوزه هایی از فلسفه تأکید دارد که تأیید شده فروید در آنها تأثیر پایدار داشته است. این حوزه ها شامل فلسفه ی ذهن ، اختیار و جبرگرایی آزاد ، عقلانیت ، ماهیت خود و ذهنیت ، و اخلاق و دین است. وی همچنین برخی از مسائل و مشکلات عمیق فروید را که با آنها درگیر است ، در نظر می گیرد ، و اهمیت فلسفی آنها را به طرز درخشانی نشان می دهد: جنسیت انسان ، ناخودآگاه ، رویاها و نظریه انتقال.

کتاب فروید یکی از مهمترین مقدمه ها و مشارکت در درک این متفکر بزرگ است که سالهاست منتشر می شود ، و خواندن آن برای هر کسی در علوم انسانی ، علوم اجتماعی و فراتر از آن علاقه به فروید و یا فلسفه دارد ضروری خواهد بود. این کتاب در 7 فصل نوشته است و فصل های به ترتیب عبارتند از: فصل اول: تفسیر ناهشیار، فصل دوم: تمایل جنسی، غریزۀ لذت و زندگی، فصل سوم: تفسیر رویاها، فصل چهارم: انتقال، فصل پنجم: اصول کارکرد روانی، فصل ششم: ساختار روان و تولید روابط موضوعی و فصل هفتم: اخلاق و مذهب.