ساخت دهی ها در روانکاوی


Schriften zur Behandlungstechnik

  • زیگموند فروید

  • Sigmund Freud

  • ۱۹۸۲

  • علی فولادین و حسین مجتهدی

  • آبی پارسی

درباره کتاب:

ساخت دهی، آخرین مقاله بالینی مستقل زیگموند فروید؛ بنیانگذار روانکاوی است که برای نخستین بار از زبان آلمانی ترجمه شده است و در اختیار مشتاقان فارسی زبان روانکاوی قرار گرفته است. اصطلاح «ساخت دهی» از سوی فروید اصطلاحی فنی در کلینیک روانکاوی در تمایز با «تعبیر» است. همان زمان که او ضمیر ناآگاه را کشف می کند، آن را به عنوان سامانه ای توصیف کرده است که باید از طریق تحلیل بازسازی شود.