روانکاوی در آسیا: چین،هند،ژاپن،کره جنوبی و تایوان


Psychoanalysis in Asia: China, India, Japan, South Korea, Taiwan

  • آلف گرلاش ، سوئر واروین ، ماریا ترسا ساویو هوک

  • Alf Gerlach, Maria Teresa Savio Hooke, Sverre Varvin

  • ۲۰۱۳

  • ترانه کوهستانی ، زهرا قنبری

  • قطره

درباره کتاب:

کتاب روانکاوی در آسیا تصویری از رویارویی مشرق‌زمین با علم روانکاوی در اختیار خواننده‌ی مشتاق و متفکر قرار می‌دهد. این کتاب دریچه‌ای می‌گشاید که از طریق آن می‌توان از تفاوت تفکر شرق و غرب نسبت به روانکاوی آگاه شد و پاسخ سؤالات متعددی را یافت که در خصوص این مواجهه در ذهن ایجاد می‌شود، سؤالاتی از قبیل اینکه «آیا روانکاوی در شرق ممکن است؟»، «آیا می‌توان روانکاوی غربی را بدون هیچ‌گونه تغییری در شرق پیاده‌سازی کرد؟»، «آیا می‌توان نقش پررنگ فرهنگ و تاریخ را نادیده گرفت؟» و... در شرق مرزهای تازه‌ای در حال گسترش‌‌اند. ابتدا هند و ژاپن، سپس چین، کره و تایوان به جامعه‌ی حرفه‌ای و علمی روانکاوی پیوسته‌اند و شاهد بازگشایی دروازه‌های فرهنگ شرق به روی فرهنگ غرب بوده‌ایم. درنتیجه، روانکاوی در آسیا چالش بزرگی در تاریخ متأخر روانکاوی به ‌شمار می‌آید، چراکه مطمئناً روانکاوی بر آسیا و آسیا بر روانکاوی تأثیر خواهند گذاشت. این کتاب می‌تواند زمینه‌ساز باز شدن فصل‌های جدید در باب روانکاوی در ایران باشد.