رشک


Envy

  • کیت باروز

  • Kate Barrows

  • ۲۰۰۲

  • مریم خدادادی

  • نگاه

درباره کتاب:

رشک از دیرباز در شمار یکی از مخربترین رذائل اخلاقی قلمداد شده و بی تردید، از نیروهای اصلی فرهنگ مصرفی امروز است و بی وجه نیست اگر بگوییم در جهان معاصر، رشک سیطره ای بیش از هر دوره دیگری از تاریخ تمدن بشری دارد. اما رشک تنها محصول رسانه های جمعی دنیای مدرن نیست که فرهنگ مصرف گرایی را تبلیغ می کنند. روانکاوان معتقدند رشک بخشی ذاتی و جدانشدنی از تحول و دگردیسی روان آدمی است و گستره تأثیر آن تمامی مراحل حیات را، از رشک نوزاد به مادر و منبع تغذیه گرفته تا رشک نوجوانان به دست آوردها و اختیارات بزرگسالان و رشک سالخوردگان به سلامت و عمر پیش روی جوانان، در بر می گیرد.

این کتاب به بررسی مفهوم رشک در آراء روانکاوی، از مفهوم مناقشه برانگیز رشک آلت مردانه فروید تا ایده جنجالی رشک نوزاد نسبت به مادر و بدن او می پردازد و سیر تطور این مفهوم نظری – بالینی را دنبال می کند.

رشک یکی از بزرگترین چالش های پیش روی روانکاوی و درمان روانکاوانه است، که به انحاء و با درجات مختلف در زندگی روزمره نیز ظاهر می شود.

کتاب حاضر که نخستین مجلد از مجموعه ایده های روانکاوی است، به بررسی آراء برجسته ترین روانکاوان صاحب نظر در این زمینه می پردازد و نه تنها متخصصان، که عموم مخاطبان علاقمند روانکاوی را با انواع نمودهای این حالت روانی و وضعیت مقابل آن، یعنی تجربه سپاس و قدردانی آشنا می سازد.

کیت باروز روانکاو و عضو انجمن روانکاوی بریتانیا و انجمن روان درمانی بریتانیاست. او که سالهاست به آموزش نظریه و فن روانکاوی اشتغال دارد، در حال حاضر در دفتر شخصی خود در بریستول، در جنوب غربی انگلستان به فعالیت بالینی می پردازد.