بیمار و روانکاو


The Patient and the Analyst The Basis of the Psychoanalytic Process

  • جوزف سندلر، کریستوفر دیر، آلکس هولدر

  • Joseph Sandler, Christopher Dare, Alex Holder

  • ۱۹۹۲

  • نهاله مشتاق (با همکاری مریم اصل ذاکر و معصومه فلاح)

  • ارجمند

درباره کتاب:

کتاب بیمار و روانکاو نسخه تجدید‏نظر‏شده کاملی از کتاب کلاسیک و مشهور سندلر، دیر و هولدر در باب مفاهیم پایه روانکاوی است. بیش از سی سال از چاپ نسخه اول این کتاب گذشته است و طی این مدت، مفاهیم بالینی روانکاوی پیشرفت‌های بسیاری داشته‏ است، اما کتاب بیمار و روانکاو همچنان به عنوان مرجعی معتبر در دانشگاه‌ها و انستیتوهای روانکاوی تدریس می‌شود. موقعیت درمان، اتحاد درمانی، انتقال و انتقال متقابل، مقاومت، واکنش درمانی منفی، برون‌ریزی، تعبیر، بینش و حل وفصل، مفاهیم کلیدی نظریه روانکاوی هستند که با بیانی شیوا و نگاهی دقیق به تاریخچه تحول هریک، در این کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند. به‏ علاوه، بدون جهت‌گیری نظری خاصی، عقاید مختلف نظریه‌پردازان معتبر در روانکاوی در مورد تمام مباحث گردآوری و مطرح شده است. بنابراین خواننده می‌تواند ضمن آشنایی مقدماتی با نظرات مختلف و مقایسه آنها، به نوعی جمع‌بندی معنایی و نظری دست پیدا کند. با توجه به کمبود منابع معتبر دانشگاهی برای دروس مرتبط با روان‌درمانی تحلیلی و روانکاوی، کتاب بیمار و روانکاو می‏تواند برای دانشجویان مقاطع مختلف در رشته‌های روان‌شناسی، دستیاران روان‌پزشکی، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و تمامی علاقه ‏مندان، فرصت مغتنمی برای یادگیری و تفکر فراهم آورد.